Jak to działa

Chcesz wiedzieć jak to działa?

Dzięki rejestrowi Najemców można jeszcze przed podpisaniem umowy sprawdzić przyszłego najemcę. Dzięki temu można uniknąć podpisania umowy, która będzie kłopotliwa w realizacji.

Aby uchronić Państwa przed szkodliwymi skutkami źle skonstruowanej umowy najmu , oferujemy bezpłatny wzór wypowiedzenia umowy najmu, a także wzór zawiadomienia dla najemcy o zamiarze wpisania do Rejestru w przypadku, gdy najemca nie wywiązał się z warunków umowy.

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ 60 DNI ZA DARMO